Adatkezelési tájékoztató

Az Avonlea Média Kft. ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóit, termékei vásárlóit (továbbiakban: „Érintett”, „Érintettek”) adatvédelmi irányelveiről. Az Érintett a szolgáltatások igénybevételével, a weboldal látogatásával, a weboldalon keresztül vásárlással, ráutaló magatartással elfogadja az Avonlea Média Kft. adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési metodikájához.

I. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Avonlea Média Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 52. 1./19.
Telephely: 1046 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2./14.
Megbízott: Kozák Zsolt ügyvezető
Kapcsolat: informacio kukac avonleamedia.com
Weboldal: AvonleaMedia.com és annak aldomainjei (továbbiakban: „Weboldal”)
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
  • NAIH-57920/2012. – hírlevél küldés, a látogatók tájékoztatása a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, kapcsolattartás a látogatókkal
  • NAIH-57922/2012. – a vásárlók azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, a vásárlók kiszolgálása, tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás
  • NAIH-89850/2015. – különböző témájú hírlevél sorozatra való regisztráció, PDF-tanulmányok, ismertetők letöltése, ajánlattétel, tájékoztatás, kapcsolattartás
  • nyilvántartásba vétel folyamatban – ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás
II. A kezelt adatok köre
a. Adatkezelő a Weboldal látogatásával, illetve szolgáltatásainak igénybevételével egy időben technikai információkat rögzít, melyek az Érintett IP címe/domain neve, a látogatás ideje, illetve amennyiben a technikai feltételek az Érintett részéről adottak, a gép operációs rendszerének típusa, verziószáma, a böngésző típusa, verziószáma, a böngészőben használt egyes kiegészítők (flash, java, stb.) megléte, a monitor felbontása, színmélysége, a hivatkozás, ahonnan az Érintett a Weboldalra érkezett (úgynevezett referrer).
b. Ezzel egy időben egy véletlenszerűen generált azonosító segítségével (úgynevezett PHPSESSID) azonosítja az Érintett böngészőjét, ám ez az oldal elhagyását követően automatikusan törlődik, a látogatás ideje alatt sem tartalmaz személyes adatokat.
c. A Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve a kényelmesebb vásárlás miatti regisztrációhoz már személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, mobil telefonszán, esetleg cégnév, adószám) megadása szükséges.
d. Hírlevélre, ajánlatra, információs anyagra, tájékoztatóra, akciókról szóló értesítőre feliratkozás esetén személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, esetleg telefonszám, mobil telefonszám, további adatok) megadása szükséges.
e. Ügyfélszolgálati megkereséskor személyes adatok megadása (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, esetleg telefonszám, mobil telefonszám, további adatok) megadása szükséges.
f. A Weboldalon különleges adat (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) gyűjtése az Érintettekről nem történik.
III. Az adatkezelés jogalapja
a. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint kerül sor.
b. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
IV. Az adatkezelés célja
a. Az Érintett azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, stb.), azaz ügyfél adatkezelés.
b. Az Érintett értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
c. Kapcsolattartás az Érintettel információs anyagok, tájékoztatók, ajánlatok, akciókról szóló értesítők, hírlevél sorozatok küldése elektronikus úton (e-mail, SMS), illetve DM levél formájában.
d. Személyre szóló ajánlatok küldése.
e. Látogatottsági, látogatói, értékesítési statisztikák készítése, elemzése akár szoftveresen technikai automatizmussal is marketingtevékenység hatékonyságának növelése céljából.
f. Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel.
V. Az adatkezelés időtartama
a. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
b. A regisztráció, hírlevélre, információs anyagokra, tájékoztatókra, ajánlatokra feliratkozás, ügyfélszolgálati megkeresés során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig az Érintett azok törlését nem kéri.
c. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.
d. A Weboldalon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.
e. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.
f. Az Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az Érintettre vonatkozó következtetést levonni.
VI. Az adatokhoz hozzáférők köre
a. Az adatokhoz az Adatkezelő megbízottja, Kozák Zsolt férhet hozzá, valamint a regisztráció során megadott saját személyes adataihoz minden Érintett a Saját fiók oldalon keresztül, ahol adatai egy részét bármikor módosíthatja is. Ezenfelül Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivéve az Adatkezelő alvállalkozóit: GLS Hungary Kft. Futárszolgálat (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), mely a megrendeléseket kézbesíti, illetve Hotelinfo Kft. (1056 Budapest, Váci utca 78–80.), mely a személyes átvétel lebonyolítását végzi. Adatkezelő a Weboldal böngészése során rögzített technikai információkat (IP cím, látogatás időtartama, böngésző típusa, stb.) kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
b. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges szerverre történő „betörés” következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de Adatkezelő minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.
VII. Az Érintett jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
a. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
b. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldal Saját fiók oldalán keresztül maga is módosíthatja, helyesbítheti. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
c. Az Érintett kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d. Az Érintett adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton az Avonlea Média Kft., 1046 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2./14. címen vagy elektronikusan az informacio kukac avonleamedia.com e-mail címen kérheti.
VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
a. Az az Érintett, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
b. Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.
IX. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése
a. Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver az Érintett számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett böngészőjének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.
b. Nemcsak a Weboldal küld az Érintett böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás, a Google Analytics is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel a Universal Analytics technológia segítségével. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentésekben szerepeljen, úgy a szolgáltatás böngészőbővítmény segítségével letiltható. A bővítményről a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon lehet tájékozódni.
c. A Google Analytics szolgáltatás az Érintettről demográfiai és érdeklődési területekre vonatkozó adatokat is gyűjt.
d. A Google Analytics szolgáltatás a Universal Analytics technológia keretein belül az úgynevezett User-ID funkció segítségével a Weboldalra regisztrált és bejelentkezett Érintettek munkameneteit összekapcsolja, így pontosabb képet ad az Érintett látogatásairól, a Weboldalon végzett tevékenységeiről. A Weboldalról az Érintett semmilyen személyes adata nem kerül továbbításra a Google Analytics rendszerébe, kizárólag egy úgynevezett felhasználói azonosítót használ fel az auditáló rendszer, mely azonosító önmagában semmilyen személyes adatot nem hordoz az Érintettről.
e. A Weboldal úgynevezett remarketing címkéket használ remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az úgynevezett érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, az Érintett személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ.
f. A Weboldal úgynevezett konverziókövetést (konverziókövető cookie, konverziókövető pixel technológia) használ a Google Adwords és a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
g. Érintett letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/choices/) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.
h. A Weboldalon a Facebook úgynevezett tetszik-gombjai (like-gomb) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat az Érintett böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
i. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.
X. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
a. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.
b. Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a Weboldalon közzéteszi.

Jelen adatvédelmi irányelvek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide.

Adatkezelési tájékoztató verziószám: 1.8
hatályos: 2015. október 16-ától visszavonásig (2015. október 16. napjával az Adatkezelési tájékoztató 1.7-es változata hatályát veszti.)