Általános Szerződési Feltételek

Az AvonleaMedia.com weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) az Avonlea Média Kft. tulajdona (továbbiakban: „Kereskedő”, illetve „Szolgáltató”), az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Weboldalunknak, figyelmesen olvassa el általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre (online adásvételi szerződés: olyan adásvételi szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt), nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg iktatásra, továbbá postázásra, valamint magatartási kódexre nem utal.

A Weboldal működésével, az egyes termékek megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Weboldalon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen szerződés az alábbiakról rendelkezik:

 1. Üzemeltetői adatok ismertetése
 2. Tárhelybiztosító (hoszting) szolgáltató adatok ismertetése
 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, a kínált termékek kategóriabesorolása
 4. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 5. Rendelés lépéseinek bemutatása
 6. Fizetési feltételek
 7. Az elállás joga, az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
 8. Adatkezelési információk, adatbiztonság
 9. Panaszügyintézés
 10. Záró rendelkezések
1. Üzemeltetői adatok
Cégnév: Avonlea Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Avonlea Média Kft.)
Képviselő: Kozák Zsolt ügyvezető
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 52. 1. emelet 19.
Telephely és egyben levelezési cím: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2. emelet 14.
Adószám: 12452459-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-935033
Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: informacio kukac avonleamedia.com
Telefonos elérhetőség: +36 20 254 9718
Megrendelések feldolgozása: 4 munkanapon belül megkezdődik, munkanapokon történik 8-20 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 2-3 munkanap
Weboldal domain: avonleamedia.com
2. Tárhelybiztosító (hoszting) szolgáltató adatai
Cégnév: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Elektronikus elérhetőség: info kukac hetzner.com
Telefonos elérhetőség: +49 9831 505 0
3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, a kínált termékek kategóriabesorolása
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A Weboldalon keresztül Kozák Zsolt online könyvének értékesítése zajlik.

A Weboldalon belépőjegyeket (a továbbiakban: Belépőjegy) is értékesítünk az általunk rendezett rajongói összejövetelekre, úgynevezett Váratlan utazás-találkozókra (a továbbiakban: Rendezvény). A Weboldalon a Rendezvényekről készült videofelvételek is megvásárolhatóak.

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • online könyvek
 • rendezvények
 • rendezvények videofelvételei

A termékek és szolgáltatások Weboldalon feltüntetett árai tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az egyes termékek jellemzőit az adott termék melletti részletes ismertető tartalmazza.

4. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
A megrendelések automatikus visszaigazolása haladéktalanul, de legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül e-mailben történik. A visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldésre kerül a jelen ÁSZF is (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 18. § rendelkezésének megfelelően). Amennyiben 48 órán belül nem kap rendeléséről visszaigazolást, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.) a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelések feldolgozása (számla elkészítése) 4 munkanapon belül megkezdődik, erről e-mailben tájékoztatjuk. A teljesítési határidő (szállítási idő) a visszaigazolástól számított 5 munkanap (átlagos teljesítési idő a visszaigazolástól számított 2-3 munkanap).

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ez esetben az illusztráció tényét külön jelezzük.

Kereskedő fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy teljes visszautasítására. Visszautasításra különösen akkor kerülhet sor, ha a megrendelt termék beszerzésére a külföldi partnernél felmerülő ok miatt nincs lehetőség. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés visszautasításra kerül, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a teljes vételár, illetve részteljesítés esetén a túlfizetett összeg visszautalásra kerül a megrendelőnek.

5. A rendelés menete
 1. A megvásárolni kívánt termék oldalán a számlázási adatok megadása.
 2. Fizetési mód kiválasztása.
 3. A rendelés ellenőrzése: a megrendelés leadása előtt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.
 4. A „Rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.
 5. Online bankkártyás fizetés választása esetén a fizetés végrehajtása.
 6. E-mailben a megrendelés elküldését követő 2 órán belül visszaigazolást kap.

A szerződési nyilatkozatának megtételekor – azaz a megrendeléssel – Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve online kiküldésre a megrendelt termék. Különösen fontos a telefonszám és az e-mail-cím pontos megadása, ezek hiányában meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítése. Amennyiben nem kap 1-2 órán belül automatikus visszaigazolást e-mailben, úgy ellenőrizze postafiókjához tartozó tárhely telítettségét, esetleg a kéretlen levelek (spam) gyűjtésére szolgáló mappát. A hibásan megadott adatokból származó szállítási problémákért a Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal, az emiatt keletkező költségek teljes egészében a megrendelőt terhelik.

Amennyiben a rendelés leadását követően veszi észre, hogy adatbeviteli hiba miatt tévesen adott meg adatokat (pl. hibás email-cím, téves darabszám) úgy a módosításra telefonon vagy e-mail útján lehetősége van.

6. Fizetési feltételek
A Weboldalon keresztül megrendelt termékekért az alábbi módokon fizethet.

 • banki átutalással a rendelés leadása után (banki előreutalás)
 • bankfiókban készpénz befizetésével a rendelés leadása után (bankfiókos befizetés)
 • online bankkártyás fizetéssel a rendelés közben (MasterCard, Visa, Visa Electron, illetve Maestro bankkártyát fogad el a fizetőrendszerünk.)

Banki előreutaláskor, illetve bankkártyás fizetés esetén nem számítunk fel külön díjat a fizetésre. Banki átutaláskor, bankfiókos befizetéskor a megrendelés azonosítóját írja be az utalás, befizetés „közlemény” rovatába. Hibásan kitöltött átutalások esetén (nem szerepel vagy rosszul szerepel a rendelési azonosító) nem vállalunk felelősséget a rendelés teljesítésére. Ilyen esetben az átutalt összeget utalási költséggel csökkentve visszautaljuk.

Banki előreutalás vagy bankfiókos befizetés választása esetén, amennyiben a rendelés értéke nem érkezik be számlánkra a rendelés leadásától számított 3 napon belül, figyelmeztető e-mail üzenetet küldünk. Ha a rendelés ellenértéke a rendelés leadásától számított 5 napon belül sem érkezik meg a Kereskedő számlájára, úgy a rendelést töröljük, melyről szintén e-mailben értesítést küldünk.

Külföldre rendelés esetén utánvétes, bankfiókban való befizetéses, illetve banki átutalásos fizetésre nincs mód, a rendelés értékét rendeléskor kell kiegyenlíteni online bankkártyás fizetéssel, forintban.

7. Az elállás joga, az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztót (megrendelőt) elállási jog illeti meg az alábbiak szerint. A távollévők között kötött szerződés esetén (azaz a jelen szerződés hatálya alatti megrendelés esetén) a fogyasztót (megrendelőt) indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Átvételi (kézhezvételi) időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, ami a futártól kapott nyugtával igazolható. (Tájékoztatásul közöljük, hogy az elállást határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha a fogyasztó az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz a tizennegyedik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.)

A kormányrendelet teljes, hatályos szövege az elállási jog oldalon is megtalálható.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, kérjük, jelezze az 1. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon.

Az elállási jogot Ön
a) az 1. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha Ön nyilatkozatát a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. Ennek igazolása Önt terheli.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlásának postai úton való írásbeli bejelentése esetén annak postára adásának időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a fogadott telefonhívás napját. Postai úton történő bejelenés esetén kérjük, feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Az Kereskedő eljárása megrendelői elállás esetén:

 • Tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
 • Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Mindaddig visszatartjuk az itt meghatározott összeget – tekintettel arra, hogy termék adásvételére irányuló szerződés kerül megkötésre a felek között -, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Az Ön kötelezettségei, költségei, felelőssége elállás esetén:

Elállás esetén Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk telephelyére (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2. emelet 14.).

Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek elállás esetén tehát a megrendelőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a megrendelőt terheli! A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének i) pontjának rendelkezése alapján az elállási jog nem gyakorolható számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, azaz a Weboldalunkon keresztül rendelt online könyv esetén elállási jogával nem élhet.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának rendelkezése alapján az elállási jog nem gyakorolható, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben nem áll módunkban sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. Ez alól kivételt képez a Rendezvény elmaradása, mely esetben a Belépőjegy teljes értéke visszatérítendő.

8. Adatkezelési információk és adatbiztonság
Üzemeltető a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, részletesebb információk az adatvédelmi oldalon találhatók.
9. Panaszügyintézés
Az esetleges panaszok bejelentésére a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken van lehetőség.A vásárló panaszát szóban (telefonon) vagy írásban jelentheti be (levélben vagy elektronikus levélben). A panaszügyintézés helye a Kereskedő telephelye (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2. emelet 14.). Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Kereskedő egyedi azonosítószámmal látja el.A Kereskedő a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Kereskedő – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a Kereskedő csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a Kereskedő írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. (Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.) A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

Az esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita esetén a Kereskedő az egyeztetés sikertelensége esetén a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testületről részletes tájékoztatás található a következő weboldalon: Tájékoztató a békéltető testületről.

10. Záró rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.Megrendelésének a Weboldalon keresztül leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Kereskedő általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Kereskedő fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide.


ÁSZF verziószám: 3.7
hatályos: 2024. március 17. napjától visszavonásig (2024. március 17. napjával az ÁSZF 3.6-os változata hatályát veszti.)

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta
(a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Avonlea Média Kft.
1044 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2. emelet 14.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: /kérjük, itt szíveskedjen megjelölni azt a terméket, amely vonatkozásában az elállási joggal élni kíván/

Átvétel időpontja: /kérjük, szíveskedjen megjelölni mikor vette át a terméket/ ………………..

A fogyasztó(k) neve: …………………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: /kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén/ ……………………………..

Kelt:………………., 20…… év …………….. hónap …………….. nap